Partnerid ja projektid

Meie peamised koostööpartnerid:

Eesti veskite ühendus MTÜ Eesti Veskivaramu www.veskivaramu.ee

Elva piirkonna turismiinfo www.elvaturism.ee

Elva Puhkepiirkonna partnerid  www.visitelva.ee

Eesti Maaturism MTÜ  www.maaturism.ee

Elva vald  www.elva.ee

Otepää vald www.otepaa.ee

 

Erinevad projektid:

Hellenurme veskimuuseumil on jätkuvalt töös mitu projekti, et korrastada ja võtta taaskasutusse kogu hoonekompleks.  Endiselt on veski töökorras – töötab vee jõul, leivakojas saab koos veskiemandaga küpsetada leiba vana kombe kohaselt või pidada sünnipäeva või muud koosolemist täpselt nii, nagu enne kokku lepitakse. 

Veski korrastamisel on headeks partneriteks olnud ja suurt abi jaganud:

LEADER 

2020. aastal lõpeb PRIA toel LOOMEKOJA ehitus.

Loomekojas hakkame looma, taaskasutama ja müüma, koolitusi tegema ja  seminare pidama. Vanad räämas, kohe väga hullusti räämas  olnus ruumid, on saamas uut hingamist, kus kõik säilitamist väärt vana on säilitatud ja uus kõrvale märkamatult sulatatud. Ja selles ruumis on sellist tüüpi uksed, milliseid mitte kusagil keegi varem pole näinud, vähemalt selline info on siiamaani;) 

 

 

 

2019. aastal valmis PRIA abiga VÄRKSKODA,

kus plaan hakata valmistama puidust esemeid ja  väikemööblit, restaureerida ja kohendada, leiutada ja taaskasutada, õppida ja õpetada. Tööd saab vähemalt 1 puutööoskustega või vähemalt tohutu õpihimuga inimene! Sel suvel värkskoda juba loodetavasti kenasti töötab. 

 

LEADER toetusega sai 2018. aastal valmis PAKUTREPP, et saaks nautida vetevoolu allpool paisu, korrastati-konserveeriti SAEVESKI VAREMED, et minevik ei kaoks lihtsalt kivihunnikusse, vaid kõnetaks kunagistest töödest, ehitustest, eelistustest ja vajadustest.

Veskikompleks mõisakompleksis on nüüd vaadeldav terviklikult –

ühel pool paisu jahuveski, teisel pool saeveski!

LEADER 2016

Veskimuuseum sai PAADI, mida saavad kasutada kõik huvilised. Tule ja küsi!

Paadiga saab  nüüd ka veepeeglit taimedest puhastada, järve ja ümbrust nautida. Olemas ka päästevestid ja Respo haagis. Paadiostuks saime toetust Leader meetmest 2 “Kogukonnad ja noored”.

EST-LAT INTERREG 

EESTI JA LÄTI PARTNERID TAASELUSTAVAD TÖÖSTUSPÄRANDIT

Läti ja Eesti 30 organisatsiooni algatasid projekti „Revival of Industrial heritage for tourism development” (Tööstuspärandi taaselustamine turismi arendamiseks). Projekt panustab tööstuspärandi objektide renoveerimisse ja külastajatele atraktiivsemaks muutmisse.

Tööstuspärandi projekti eesmärk on tõsta külastajate teadlikkust tööstuspärandi väärtusest ja tähtsusest erinevates regioonides, luua koostöövõrgustik Eesti ja Läti tööstuspärandi objekti vahel ning luua sild Euroopa tööstuspärandi võrgustikuga. Loe täpsemalt.

Tööstuspärandi projektiga korrastati 2018 veski tagune ala – uuendati äravoolusild koos postide ja treppidega.Foto: Siim Jänes

MUINSUSKAITSEAMET

2018. aastal valmis Muinsuskaitseameti toel veskihoone kagutiiva katus.