Teeme Ära talgud Hellenurme veskis 4. mail 2013 kl 11

Nüüd, kus leivakoda seestpoolt enamvähem valmis, tuleb korda teha ka ukseesine väljastpoolt.

Selleks on üks võimalus tulla Teeme Ära talgutele Hellenurme veskisse

4. mail 2013 kl 11.00, registreerimine: www.teemeara.ee,

Valgamaa, Palupera vald ja leiadki talgud

“Leivakoja esise platsi haljastuse ettevalmistus”

Ootame nobedaid rehitsejaid, killukorjajaid ja – viskajaid:-)