KOOLITUS KOGUKONNALE

Hellenurme külaselts kutsub külaelanikke ja teisi huvilisi 28. augustil toimuvale tasuta koolitusele “Kuidas rääkida tulemuslikult kaasa kohaliku elu korraldamises”. Koolitaja on Rivo Noorkõiv.

Koolitusel leitakse vastused küsimustele:

  • kuidas saavad kogukonnaliikmed kohaliku elu korraldamises osaleda?
  • millised on kogukondade kaasamise erinevad töövormid ja nende tulemuslikkus?
  • millised on Hellenurme küla ja Palupera piirkonna arendamise olulisemad teemad ning nende võimalikud lahendused?
  • kuidas kogukonnaliikmed saavad osaleda valla olulistes otsustusprotsessides ja missugused on selle tarvis loodud töövahendeid (näiteks osalemine piirkonnakogu töös, arengukava ja eelarvestrateegia koostamise protsessis, kaasava eelarve rakendamine, projektitoetuste taotlemine jms)?

Koolitusel kasutatakse aktiivõppe meetodeid, lühikesed teemakäsitlused on põimitud osalejate praktiliste ülesannete lahendamisega.

Koolitus toimub 28. augustil Hellenurme veski II korruse ruumides.

Ajakava:

9.30-10 Kogunemine, tervituskohv

10-10.15 Sissejuhatus, osalejate ootused ja koolituse eesmärgid

10.15-11.30 Kohaliku omavalitsuse toimimine, juhtimise korraldus (olulisemad regulatsioonid ja dokumendid, osaliste rollijaotused jms) 

11.30-11.45 Energiapaus

11.45-13.15 Kohalikku elu puudutavate otsuste tegemine. Koostöö kogukonnaga, mudelid ja praktikad.

13.15-13.45 Lõunapaus

13.45- 15.15 Kaasamine ja selle töövahendid

15.15-15.30 Kokkuvõte koolitusest

Koolituse korraldamist rahastatakse Tartumaa omavalitsuste liidu kohaliku omaalgatuse programmist ning see on osalejatele tasuta.

Info ja registreerimine hellenurme.kylaselts@gmail.com või telefonil 5158093.